grønnfink hann


Jeg ønsker å bekrefte / evnt avkrefte at dette er en grønnfink hann


-- Posted via biolog --
Replies

Mener det er en grei grønnfink. Kraftig nebb og gul stripe på vingene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nnfink