Edelkreps


Hei. Vi er en barnehage som har edelkreps i vannet ved oss. En dag kom vi over en som hadde en liten klo og en veldig stor klo. Hva kan årsaken til dette være?


-- Posted via biolog --
Replies

Tifotkrepsene, som edelkrepsen hører til, er i stand til å selv-amputere klør eller bein, en prosess som kalles autotomi. Det kan være nødvendig å ofre kloa hvis krepsen er i kamp med rovdyr eller en artsfelle, eller hvis den får problemer under skallskifte. En nerveimpuls i kloa eller foten gjør at det aktiveres muskler som river opp en naturlig skjøt inntil kroppen, og en membran lukker raskt såret og stopper blødningen når kloa er felt. Dette kan redde krepsens liv hvis den for eksempel er i ferd med å bli tatt av oter, den klyper seg fast i oterens skinn, feller kloa og får sjansen til å rømme unna mens fienden forsøker å bli kvitt den smertefulle «klypa».

Tifotkreps vokser gjennom å skifte skall, og neste gang krepsen gjennomgår dette skiftet, vil det dannes en ny liten klo der den gamle satt. Denne vil så vokse seg større og større gjennom nye skallskifter, og det er denne prosessen krepsen deres er midt i. Den har vært i en eller annen krisesituasjon hvor den har måttet felle kloa, og nå er en ny klo gradvis i ferd med å vokse ut.

Mvh Benedikte.

P.S. Det er viktig å skille mellom denne prosessen som dyret selv utfører, og den ulovlige praksisen der man knekker klørne av f.eks. levende krabber, og kaster resten av dyret ut igjen. Klørne knekkes av på feil sted, og krabben, som er hjelpeløs uten klørne sine, vil enten blø i hjel eller lide en langsom sultedød.