Sopp på gråorDisse soppene vokste på en død gråorstamme i Nord-Troms. Har hatt et innlegg i "Kjuker og barksopp i Norge", men har ikke fått noen forslag til art. Hvilke sopper kan dette være?
Replies

Må mikroskoperes (sekvenseres?), og barksopp er krevende å mikroskopere både i forhold til tidsbruk og i forhold til litteratur som er nødvendig. Kan være en eller annen Coniophora, men usikker.