Navnforvirring. Ospelærskål


Fant en art 1. januar 2021 i en diger kvisthaug ved Hafslundparken i Sarpsborg. Mulig osp, eller annet løvtre som er substratet.
Leter lenge på nett og litteratur for evt. å finne ut av hvilken art jeg har funnet, før jeg "må" ha hjelp.
Intuisjonen min på art endte denne gang på en av lærskålene. Artskart opererer med 2 vitenskapelig navn på ospelærskål, Encoelia fascicularis og Sclerencoelia fascicularis. Tror egentlig ikke mitt funn er denne arten, men hvem vet?
1-2 mm. bred, og ikke klyngevoksende.