Silvev og Vedvev


Eg hadde eit elevforsøk i går, der me såg på ferdigpreparat av tverrsnitt av stengel av Zea/einfrøblada. Sjå vedlagde bilde.
Vedvev er dei store, runde cellene, f.eks. rett til venstre for nålspissen.
Men kva for celler er silvev?
Er det dei blå-vegga cellene rett foran nåla?
Eller dei litt grønn-vegga cellene rett til høgre for spissen?
Eller dei litt større blå-vegga cellene litt ned til høgre for nåla?
Antar at dei raude cellene som omgir ledningsvevet er styrkevev.
Replies

Jeg fant en tegning som ligner på ditt bilde i en pdf:


Klippet fra:
nordopen.nord.no Planteanatomi og plantefysiologi kompendium (3).pdf
(Jeg får ikke laget lenke til sidenboggled