Piggstarr, Fornebu?


Usikker på denne. Mørk piggstarr? Var også innom tettstarr. Men får ikke helt form og farge på dekkskjellene til å passe for noen av disse. Tørr kalkmark med noen fuktige pytter.
Replies

et bilde til
Tettstarr eller piggstarr. Et av kjennetegnene ser du på slirehinna. Piggstarr har "lav bue" som dette:... mens tettstarr har "høy bue".

En annen forskjell er om det er svampvev eller ikke, ved fruktens basis."Den andre gode karakteren, den klassiske som Wischmann brukte som hovedkarakter, er svampvev ved grunnen av fruktgjemmene. For å vurdere dette må man nappe ut et fullt utviklet fruktgjemme fra et aks, skjære det over i vertikal retning (fra topp til bunn) og se på snittflata i lupe. Hos piggstarr sitter nøtta festet ved grunnen av fruktgjemmet, det er ikke noe svampvev under nøtta. Hos tettstarr er nedre del av fruktgjemmet fylt med et svampvev slik at nøtta sitter et stykke opp i fruktgjemmet. Av og til kan man ane dette uten å snitte fruktgjemmet, fordi en vil kunne ane et skille på fruktgjemmet der svampvevet slutter og nøtta er festet."

Det ser ikke ut som svampvev her (peker mot tettstarr), men jeg vet ikke helt hvordan en vinter påvirker det ... men forsøk å snitte opp en frukt på langs og se i lupe.
Takk for nyttig tilbakemelding. Sjekker lokaliteten igjen seinere i år. vh Kjetil