Hva er dette?


Plasserer spørsmålet her fordi jeg ikke aner hva det er, om det er noe innen geologi eller planteriket. Ser ut som stilker med hode som vokser ut fra berget - opptil 1 cm store - liksom i kolonier. Ved forsøk på innsamling går de i knas - og er altså kalkaktige, med løs konsistens. Karmøy 3.2. Er det noen som har forslag til hvilket fenomen dette er?
Replies

Tror dette kan være en form for "dryppstein".
Vann med overskudd av CO2, slik det kan bli når det siger gjennom jord, løser opp kalk, CaCO3 + H2CO3 > Ca2+ +2 HCO3-
I fri luft forsvinner noe CO2, og kalk felles ut.

Kan være at formene blir hule fordi kalken felles ut på overflaten av dråpene, mens vannet i midten fordamper.

Kalk bruser i syre. Geologer bruker ofte fortynnet saltsyre til denne testen, men jeg mener en ofte får reaksjon med eddikk også.
Takk for at du tok tak i dette fenomenet. Ja, jeg tenkte også i de baner, men formasjonene vokser ikke ovenfra og ned, men oppover. Hvordan det kan skje, skjønner jeg ikke. Finnes det noen forklaring på det motsatte av dryppstein - altså formasjoner som ikke mottar "voksemateriale" ovenfra, men kun fra bunnen de står på?
Støttar fullt ut forklaringa til Limnoan at dette er Ca-rike mineralske utfellingar. I Gulen har vi eit mindre område med meir basiske bergartar enn resten av kommunen. Her har eg observert tilsvarande fenomen under berg med overheng slik at det ikkje vert eksponert for direkte regn, og heller ikkje i særleg grad rennande eller dryppande vatn.

Kalkutfellingar under overhengande berg mellom Fallebø og Dingja i Gulen:
Det hender at salter "kryper" oppover. Det er enkelt å demonstrere ved å la saltlake tørke i et glass.
Antar det har med kapillærvirkning. Væsken suges opp i det utfelte, og så dannes det nye utfellinger ovenfor.

Bilde av "kobberacetat", som viser hvordan et salt kan krype oppover glasset.
Ikke det beste eksempel, men det jeg hadde for hånden...

I den store sammenheng er slik "kapilærkryping" et problem i tørre strøk: Om nedbøren er mindre enn fordampingen, det vi si at vannet fordamper i stedet for å trekke nedover. Da trekker saltene oppover i stedet, og vi får forsalting av jorda. https://snl.no/saltbitterjord
Tusen takk til ekspertisen! Interessant - også dette med "vekst" oppover, som altså ikke bare skjer med levende organismer. Dette er jo i Visnes-område, nær de gamle kobbergruvene, så her er det altså fortsatt ting på gang...