usikker id på plantedenne lurer jeg på om er en dunkjempe, hva mener "spør en biolog" ?
Replies

Dunkjempe er truleg eit godt forslag.

Men det er greitt med eit kontrollspørsmål, kvar har du funne denne planta?
Den vokste alene på en komposthaug rett ved tomten jeg har et prosjekt på, i et landlig boligområde på Lista i Agder. Type Fastmark.
Jeg også tenker umiddelbart dunkjempe her. Jeg så denne registreringen i artsobs og reagerte ikke på den, den så helt kurant ut.
Eg er vant med denne på tørrbakke, så det såg litt uvanleg ut med omsyn til jordsmonn. Men komposthaug er ei god forklaring.