Messinglav på messinglav?


Er dette to fargeutgaver av vanlig messinglav eller er den mørkeste raudberglav? På betongmur, Karmøy.
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Uten å være ekspert, heller jeg til at dette er vanlig messinglav i to vekstformer. Det orange ligner veldig på bildet i Norsk lavflora: "Tallrike fruktlegemer særlig mot sentrum av tallus, med rødorgange skive."
Ja, da er vi enige om det. Takk for svar som fjernet tvil.
Etter min mening er det to forskjellige arter på bildet.
Uten å være ekspert, heller jeg til at dette er vanlig messinglav i to vekstformer. Det orange ligner veldig på bildet i Norsk lavflora: "Tallrike fruktlegemer særlig mot sentrum av tallus, med rødorgange skive."Opprinnelig postet av Limnoan

Hva mener du med "to vekstformer" Limnoan?
Jeg sjekket opp en annen lokalitet for samme fenomen i dag, ei brygge med delvis naturstein og betong. Den mørke varianten var nesten utelukkende på betongflatene, mens den "vanlige" og gule messinglaven var i all hovedsak på stein. Skulle likt å vite hvorfor...
På bildet er det dels "bladaktig" lav og dels fruktlegemer. (Jeg "behersker ikke fagtermene). Den "fruktbare" delen stemmer godt over ens med illustrasjonen i Norsk Lavflora.

Når det gjelder grunn til forskjellen, så tenker jeg at det kan være som hos planter: En "vegetativ" del/fase og en "fruktbar". Den "bladaktige" tallusen gir vel algeparten bedre vilkår for fotosyntese. Når det er tid for at soppen skal produsere sporer, så kreves en annen struktur.
Betongen er nok mer basisk enn stein, så det kan ha virket på laven. Messinglav på trær har jeg inntrykk av at for det meste er i den gule formen.
På bildet er det dels "bladaktig" lav og dels fruktlegemer. (Jeg "behersker ikke fagtermene). Den "fruktbare" delen stemmer godt over ens med illustrasjonen i Norsk Lavflora.

Når det gjelder grunn til forskjellen, så tenker jeg at det kan være som hos planter: En "vegetativ" del/fase og en "fruktbar". Den "bladaktige" tallusen gir vel algeparten bedre vilkår for fotosyntese. Når det er tid for at soppen skal produsere sporer, så kreves en annen struktur.
Betongen er nok mer basisk enn stein, så det kan ha virket på laven. Messinglav på trær har jeg inntrykk av at for det meste er i den gule formen.Opprinnelig postet av Limnoan
En del av dette er det vanskelig å forholde seg til syns jeg, så jeg avslutter.
Kalkrike berg eller gamal betong er underlag som raudberglaven liker. Det er ofte raudberglaven ein finn på gamle grunnmurar o.l. Så er i alle fall den sida av saken oppklart. Resten var vanskeleg.

Det kan jo sjå ut som lobane er konvekse på den mørke delen og konkave på resten. Det kan jo peike i retning av to forskjellige artar.
Takk for alle utspill. Samme fordeling på brygger og moloer flere steder i området - den mørkeste foretrekker betongen. Og begge er såpass like hverandre, at hvis dette virkelig er to ulike arter, så mener jeg raudberglav er det beste forslaget til den mørkeste. Nytt bilde: Granittblokk over betong
Eg tykkjer vanlegvis at raudberglaven verkar grei å finne ut av. Men det vi har sett bilete av her er ikkje noko eg er trygg på. Mogleg det skuldast at eg oftast ser raudberglav eit godt stykke frå sjøen.
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages