Formering hos alger (og planter)


Hei! Hva er egentlig fordelen med oogami, med tanke på formering hos alger? Og hvor lages zygoten hos de fleste alger?
Replies

Ved oogami samles ressurser hos hunnen, som skal gi opphav til nye individer. Hannen bidrar bare med sine gener, og trenger ikke bruke store ressurser på "innpakkingen".

Ordningen har vist seg å være en stor suksess, i og med at den er dominerende i nesten hele biologien. Selv mennesker er oogamewink

Zygoten dannes der kjønncellene smelter sammen. Hvor det skjer avhenger selvsagt av hvordan og hvor cellene møtes. I algenes verden kan det skje på utallige måter, og jeg vet ikke hva som er mest almindelig. Livssykluser er ellers typisk puggestoff...