Hvordan kan en glassmanet høre?


Hei, vi har en prosjektoppgave på skolen der vi lurer på hvordan en glassmanet kan høre??
Replies

Jeg viste ikke at maneter kunne høre, men hvis de gjør det, ligner nok mekanismen på våre ører:

Det er små sansehår, som reagerer når de bøyer seg. Når det kommer en lyd, beveger sansehårene seg som en kornåker i vind. Hårene bøyer seg, og retter seg opp igjen ettersom lydbølgene kommer forbi. Om hårene har ulik lengde, vil de reagere på forskjellige tonehøyder.

Maneter har ikke ører, men de har kanskje sanseceller spredt rundt på kroppen?

Her er tegninger som viser sansecellene i vårt øre.
https://no.wikipedia.org/wiki/Cortis%27_organ
Hei
Hva slags insekt er dette. Det er ca 10mm langt
Det er en billelarve. Kan være fleskeklanner.
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/biller/fleskeklanner/
Du kan nok få bedre svar om du poster under Spør om insekter.
Lettere å treffe de riktige ekspertene om du poster i riktig forum, og lager en egen post for hvert spørsmål.