Kan eggeskall byttes ut med andre materialer i byggebransjen?


Eggeskall består av kalsiumkarbonat, samt magnesium, natrium, kalium, fosfat, klorid og sitronsyre. Om man fjerner hinnen til eggeskall, vil det være kun kalsiumkarbonat igjen?


Vi er et designstudio som jobber med et prosjekt hvor vi undersøker hvordan vi kan bruke avfall fra eggindustrien til å utvikle nye bærekraftige materialer. Vi trenger rådgiving fra en biolog på dette prosjektet, så hvis dette høres spennende ut, ta gjerne kontakt.
Mia Åkerlund: mia@studionoor.no, tlf: 98189604
Replies

Eggeskall burde kunne markedsføres som jordbrukskalk. I Landbruket trengs store mengder kalksteinsmel til jordforbedring. Her ville fosfor og andre næringsalter i skallet også komme til nytte.

Kalsiumkarbonat fra eggeskall kan erstatte kalkstein i for eksempel sementindustrien, ville jeg tro. Kalken en bruker der er jo ofte fossile (bløtdyr)skall. Det organiske stoffet vil brenne, og bidra med varme til produksjonen.

Ellers, kan kanskje eggeskall heller brukes i finkjemi, der det kan erstatte kalsiumkarbonat hentet fra fjell. Det brukes for eksempel knust marmor til behandling av drikkevann.

En tanke er om eggeskall rett og slett kan resirkuleres som hønsefor? Høner trenger tilskudd av kalk for å legge egg. De får det gjerne i form av skjellsand. Til en slik bruk måtte vel råvaren kontrolleres nøye, for å unngå smitteskandaler. (Kugalskap i England ble utløst av at kuene ble foret med kjøttmel fra slakteindustrien.)