Kan man se atomer gjennom mikroskop?


Om det hadde vært et mikroskop som var sterkt nok for å kunne se atomer gjennom det, ville atomene ha vært synlige?

Glasset i et mikroskop er jo laget av glass og glass består av atomer, så ved det siste laget av forstørrelsesglasset, ville man bare ha sett atomer. Atomene til glasset, luften og alt rundt! Er dette riktig, eller er det faktisk mulig å se atomer gjennom mikroskop (om det fantes et mikroskop sterkt nok)?
Replies

Hei McLeann,

Atomer kan ikke sees ved et vanlig lysmikroskop. De er altfor små til å kunne sees. Det er heller ikke mulig å tenke seg at et lysmikroskop kan lages til å se atomer. Problemet er at lysmikroskoper fungerer på den måten at de fanger opp lys som reflekteres fra objektet man studerer. Enkelt-atomer er så små at de er mindre enn bølgelengden til synlig lys, og blir dermed usynlige med denne typen mikroskopi uansett forstørrelse. De kan gi oss et bilde ned til cellenivå, men mye detaljer er ikke mulig med disse.

Det finnes derimot andre typer mikroskoper som ikke bruker synlig lys, og som kan fange opp atomer. Eksempler på dette er elektronmikroskoper, som i stedet sender en strøm av elektroner mot objektet du vil se på. Elektronene spres til alle kanter avhengig av om de treffer og hvor de treffer. En detektor fanger opp retningen disse elektronene tar og bruker denne informasjonen til å skape et bilde. TEM (transmission electron microscope) er et eksempel på et slikt mikroskop. Det kan brukes til å lage et bilde av atomer. Ander typen mikroskoper som gir enda mer detalj kalles "skanning probe microscopes". Du kan prøve å google navnene på disse typen mikroskoper + atom, og se om du får opp noen spennende bilder.
Med scanning tunneling mikroskop kan en både se og flytte på atomer:
https://no.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_mikroskop
Denne engelske versjonen gir mer og tyngre informasjon:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope

Vanlige lysmikroskop brukes lys som trenger gjennom prøven, så den må være mer eller mindre gjennomskinnelig. Ellers blir det bare siluetter. Men, det er riktig som Martimis sier at bølgelengden på lyset begrenser hvor små detaljer det er teoretisk mulig å se.

Elektronbaserte metoder foregår som regel i vakuum, så det er ingen forstyrrende atomer i veien.

I tunneling mikroskopi brukes en nål så spiss at spissen består av ett enkelt atom. Veldig forenklet, kan en si at mikroskopet "ser" atomene på samme måte som en leser blindeskift. Atomene er som små klumper.
Man kan jo også fristes til å svare jovisst ser man atomer. Når jeg ser 1,00000 kg vann i ett glass så ser jeg 3,34279 x 1025. Men det er jo selvfølgelig enkeltatomer som menes i slike spørsmål.

Men der er jo et spørsmål til, om man ville se både glasset og alt rundt? Om det var mulig kan man jo også legge til, noe det selvfølgelig ikke er. Nei, siden optikken i mikroskoper som nevnt består av glass og disse glassbitene (kalt linser) uten unntak er basert på brytinga i mer eller mindre sfæriske flater av glass så blir den såkalte dybdeskarpheten mindre og mindre jo mer man forstørrer. Man ser bare altså skarpt i tynt plan, noe man ser allerede på vanlige snitt av dyr og planter, man må fokusere opp og ned for å danne seg et bilde av det man ser. I enkelt bilder ser man denne lille dybdeskarpheten. Andre metoder som nevnt ovenfor gir selvfølgelig bedre "dybdeskarphet".