Hvordan avgrense resipient for veirelatert forurensning


Er det noen limnologer der ute som vet om noe god litteratur på hvordan man kan avgrense resipienten for veirelatert forurensning?
Replies

Limnologi er mitt fag, men jeg er litt usikker på hva du mener med avgrensning?
Søk på emneordet veiavrenning ga en del treff, til dels i form av PDFer, så jeg har ikke gått inn på dem...

Om du mener å hindre at forurensning når resipienten, så er flere tiltak aktuelle:
Feiing av veiene og hyppig tømming av sandfang kan stoppe noe av problemet ved kilden.
Fangdammer brukes for å rense veiavrenning.

Når og hvordan rense veiavrenning ligger som en PDF her:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3mKXPjYzvAhXkk4sKHYrwACAQFjAEegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2F51692000-Nar-og-hvordan-rense-veiavrenning.html&usg=AOvVaw1emhZT2uLgLSKCvnoLABZe
Jeg tenkte mer på hvordan man avgrenser influensområdet i konsekvensutredninger ved en eventuell veiutbygging. For det er jo ganske komplisert å vite hvor langt nedstrøms i et nedbørsfelt man må medregne ulike typer avrenning.
Tror det er et vanskelig spørsmål.
Vassdraget har en viss selvrensende evne, forurensninger vil bli nedbrutt, sedimentere eller rett og slett bli fortynnet.
Denne evnen er avhengig av vannløpets form og "innhold". Rensedammer er rett og slett et middel til å forkorte strekningen som trengs for å oppnå en viss rensing.
Hei
Jeg graver i jordsmonnet i furuskog på Kvisviksetra ved Kristiansund, 230 moh. Her finner jeg flere små kuler i jorda, med diameter 1-1,5 cm, brune i farve. Har kuttet den ene i to, se bildet. Hva er dette?
Svein Christiansen
Det er sopp. En art løpekule.
https://snl.no/l%C3%B8pekule
@Kvisviksetra du får nok bedre svar om du spør under Spør om sopp.
(Og lager et eget innlegg. Her har det blitt hengende på et innlegg som ikke har med saken å gjøre.)