Lys = bølger og partikler...


Heicool!


Jeg lurer på om noen kan gi en god definisjon på hva lys egentlig
er?Altså jeg vet at lys er bølger og partikler i form av
fotoner, men skulle likt å hatt en forklaring alikevel..
vet at temaet er kanskje ikke biologi-stoff, men...clown
Replies

I følge kvantemekanikken oppfører lys seg både som bølge og partikkel, men ikke på én gang, altså samtidig. Dette er Schrödingers katt problemet (man putter ei katt i en boks og legger inni et radioaktivt element med ukjent halveringstid, når halveringstid er nådd igangsettes en ampulle med giftig gass, og katta dør lydløst). Åpner vi boksen er katta enten levende eller død, ikke begge deler, og ingen vet når katta dauer.

Et foton kan gå gjennom to (eller flere hull) og er da bølge, ikke partikkel (en partikkel kan bare gå gjennom ett hull). De lysbølgende som slipper ut gjennom hvert sitt hull kan, ulikt hvordan vi observerer, fortsatt observeres som bølge eller observeres som partikkel. Vi snakker ofte om lyskvanter (kombinasjon foton/bølge). Jeg tror - men ikke helt sikker - at elektroner oppfører seg tilsvarende.
kanskje dette kan hjelpe?
http://home.c2i.net/kaaby/hvaerlys.htm

Hilsen en kommende Biolog.. håper jeg. hehe
Og så har vi den legendariske definisjonen på lys som sto i Bruun og Deviks lærebok i fysikk for reallinja: "I et mørkt rom kan vi ikke se noe. Tenner vi et lys kan vi se rommet og tingene i rommet. Fra rommet og tingene i rommet strømmer det ut noe som virker på øynene våre, og dette noe kaller vi for lys."

Sitatet fikk Darwinprisen i det like legendariske Dusteforbundet i Dagbladet (med Darwin P. Erlandsen som president og Lille Maud Vonlausbraaten som sekretær). - En absolutt kilde til stor og god humor på 50-80-tallet.
I følge fagpedagogisk ekspertise ække lærebøkene bedre nå til dags!
Kompetanseutviklingen skal bidra til kvalitetsutvikling i opplæringen ved å utvikle etter- og videreutdanning som styrker faglig kompetanse så vel som tverrfaglig med vekt på differensiert opplæringspraksis.

clown

Værs'god og skyll!