Myldrepipe?
Er dette myldrepipe? Vokser på lav på et gammelt lauvtre i blandingsskog ved innlandskysten, på Namdalseid nord i Trøndelag. Bildene er kanskje litt utydelige, men det vises likevel godt hvordan soppen ser ut.

Mvh Hanne Hanssen, Namdalseid
Replies

Nettsøk på Peltigera + parasite kjem mellom anna opp med bilete av Nectriopsis(Lasionectria) lecanodes som liknar veldig på den som er avbilda her. Artskart har berre registert tre lokalitetar med funn av den. Denne bør takast belegg av og mikroskoperast!
https://svampe.databasen.org/taxon/68606
Tusen takk for svar, veldig interessant! Kan jeg ta et belegg og sende det inn? I så fall hvor?

Mvh Hanne
Tusen takk for svar, veldig interessant! Kan jeg ta et belegg og sende det inn? I så fall hvor?

Mvh HanneOpprinnelig postet av HanneHanssen

I første omgang ville eg ha kontakta Håkon Holien hos Nord Universitetet om han kan vere interessert å sjå på denne. Han er ein av Norges fremste autoritetar på lav og veit truleg også mykje om sopp som parasitterar på lav.
https://www.nord.no/no/ansatte/Sider/NORD01700159.aspx
Tusen takk for svar, veldig interessant! Kan jeg ta et belegg og sende det inn? I så fall hvor?

Mvh HanneOpprinnelig postet av HanneHanssen

I første omgang ville eg ha kontakta Håkon Holien hos Nord Universitetet om han kan vere interessert å sjå på denne. Han er ein av Norges fremste autoritetar på lav og veit truleg også mykje om sopp som parasitterar på lav.
https://www.nord.no/no/ansatte/Sider/NORD01700159.aspxOpprinnelig postet av ArnorG


Tusen takk for svar! Jeg har hatt kontakt med Holien i dag, han vil ordne med mikroskopering og fotografering.
Takk for hjelpen! :)

Mvh Hanne

Tusen takk for svar! Jeg har hatt kontakt med Holien i dag, han vil ordne med mikroskopering og fotografering.
Takk for hjelpen! :)

Mvh HanneOpprinnelig postet av HanneHanssen


Det var kjapt ordna på ein laurdagsformiddag! Håpar vi vil få ei tilbakemelding hit til forumet når eventuell stadfesta artsbestemming føreligg.
Det var kjapt ordna på ein laurdagsformiddag! Håpar vi vil få ei tilbakemelding hit til forumet når eventuell stadfesta artsbestemming føreligg.
Opprinnelig postet av ArnorG

Det skal jeg ordne! 🙂 Jeg gleder meg, jeg antar det blir avklart iløpet av neste uke!

Mvh Hanne
Kåre Homble har bedt meg legge inn følgende: "Funnet ser ut til å være på Peltigera collina.

De 3 funna i Norge av Nectriopsis (Lasionectria) lecanodes er fra Etne, Vefsn og Målselv, så dette passet jo fint mellom disse. Klepslands funn fra Vefsn og Målselv er dobbeltregistrert (fra Biofokus/belegg Tøyen) (så det ser ut som 5 i Artskart og GBIF).

I GBIF er det 35 registreringer av Lasionectria lecanodes, dominert av registreringer fra Danmark i 2019 og 2020, mens det er 307 registreringer på det gjeldende navnet Nectriopsis lecanodes (der de 35 i inngår, og der de "5" norske inngår).

I Artsobs. er Lasionectria vulpina (som ifølge IF har det gjeldende navnet Nectria vulpina) eneste treff dersom en søker på Lasionectria.

Det er i GBIF 55 funn av Nectria lecanodes (som inngår i de 307 av Nectriopsis lecanodes).

I Artsnavnebasen er Nectria lecanodes (=Nectriopsis lecanodes) ifølge Artskart) et gjeldende navn som det kan registreres på, og det er 8 "funn" i Artskart: av disse er funnet fra Suldal registrert 4 ganger og funnet fra Brønnøy registrert 2 ganger, så egentlig er det 4 funn.

Konklusjon (dersom jeg har fått med meg alle synonymene til Nectriopsis lecanodes som det er registrert på (?)):
1. Det er 7 funn av Nectriopsis lecanodes i Norge.
2. Det trengs ei opprødding i Artsnavnebasen (især) og helst også i GBIF, i tilfelle en skulle komme til å søke opp den geografiske utbredelsen til en art og er så uheldig bare å søke på et av dens synonymer".

Katriina Bendiksen har etter dette oppdatert den norske artsnavnebasen slik at Nectria lecanodes er gjort om til synonym, og alle registreringene (inkludert alle belegg-registreringene) kommer opp under Nectriopsis lecanodes".
Kåre Homble har bedt meg legge inn følgende: "Funnet ser ut til å være på Peltigera collina.

De 3 funna i Norge av Nectriopsis (Lasionectria) lecanodes er fra Etne, Vefsn og Målselv, så dette passet jo fint mellom disse. Klepslands funn fra Vefsn og Målselv er dobbeltregistrert (fra Biofokus/belegg Tøyen) (så det ser ut som 5 i Artskart og GBIF).

I GBIF er det 35 registreringer av Lasionectria lecanodes, dominert av registreringer fra Danmark i 2019 og 2020, mens det er 307 registreringer på det gjeldende navnet Nectriopsis lecanodes (der de 35 i inngår, og der de "5" norske inngår).

I Artsobs. er Lasionectria vulpina (som ifølge IF har det gjeldende navnet Nectria vulpina) eneste treff dersom en søker på Lasionectria.

Det er i GBIF 55 funn av Nectria lecanodes (som inngår i de 307 av Nectriopsis lecanodes).

I Artsnavnebasen er Nectria lecanodes (=Nectriopsis lecanodes) ifølge Artskart) et gjeldende navn som det kan registreres på, og det er 8 "funn" i Artskart: av disse er funnet fra Suldal registrert 4 ganger og funnet fra Brønnøy registrert 2 ganger, så egentlig er det 4 funn.

Konklusjon (dersom jeg har fått med meg alle synonymene til Nectriopsis lecanodes som det er registrert på (?)):
1. Det er 7 funn av Nectriopsis lecanodes i Norge.
2. Det trengs ei opprødding i Artsnavnebasen (især) og helst også i GBIF, i tilfelle en skulle komme til å søke opp den geografiske utbredelsen til en art og er så uheldig bare å søke på et av dens synonymer".

Katriina Bendiksen har etter dette oppdatert den norske artsnavnebasen slik at Nectria lecanodes er gjort om til synonym, og alle registreringene (inkludert alle belegg-registreringene) kommer opp under Nectriopsis lecanodes".
Opprinnelig postet av Tove


Tusen takk for grundig beskrivelse, Tove! Jeg skjønner at det ikke er så enkelt med artsobservasjonene og registreringene, så det er fint at det ryddes opp litt. Tusen takk for informasjonen!

Mvh Hanne
Jeg hadde trivelig besøk av Holien for en par uker siden. Tilbakemeldingen gikk på at mikroskoperingen viste match med nectriopsis lecanodes, men de skal gjennomføre dna-test før dette kan bekreftes. smile

Mvh Hanne
Spennende!smile