er dette en små barlind?


Fant denne i et område der jeg har sett 3-4 store barlind, kan denne lille være en liten barlind?


-- Posted via biolog --
Replies

Ser slik ut. Navnet barlind kan overstettes med mykt bar. Et kjennetegn på barlind.
Det er vel tre slekter og artar som ein kan rote det til med. Barlind, hemlokk og vanlig edelgran.

Vanlig edelgran er det ikkje, for nålefestet til edelgran er råd å kjenne igjen og skilje frå dei to andre.

Barlind er omlag grøn på undersida, dei vanlegaste hemlokkane er kvit/sølvfarga.

Nål med spiss peiker i retning barlind.

Men undersida på nåla manglar det bilete av, og då er det nok litt som manglar på sikker bestemming.

Ver elles merksam på at barlind er vanskeleg å bestemme til art. Nær busetnad er det no så mykje innblanding av japanbarlind at det er graps alt saman.