Saltlav


Mener dette er en av saltlavene, men synes de er vanskelig å skille. Satt godt fast på berg. Funnet på kysten av Trøndelag (Frøya). Noen innspill?
Replies

Saltlav våger ikke jeg meg på. Er det andre som våger?
"Ein av saltlavene" er korrekt. Det er ofte det ender slik. Det har hendt at eg har prøvd å nøkle nokre av desse. Anten fordi eg har funne dei ein litt spanande plass, eller at det meste har vore nedsnøa eller noko, og noko må ein jo finne på.
Takk for kommentarene. Må vel bare innse at disse er for vanskelig å finne ut av nå.