Om prikker i artskart, eller finnes misteltein i Stjørdal?


Hvis du søker på misteltein i artskart, så kommer det opp en prikk i Stjørdal.

Hvis du så klikker for å få opp detaljer, så kommer den opp som et anonymt funn, kun med en link til "Global Biodiversity Information Facility" (GBIF):
https://www.gbif.org/occurrence/2976947855

Slik det ser ut for meg, så er misteltein funnet i Norge, og dermed markert med en prikk i det geografiske midtpunktet for Norge. Som da tydeligvis er i nærheten av Stjørdal.

Har jeg misforstått noe, eller går det litt fort i svingene her?
Replies

Ser ut til at funnet er registert 17. mai 2020? Kan det være at noen har funnet rester av en 17.mai dekorasjon?
Norges midtpunkt:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_geografiske_midtpunkt
En kan vel si at funnet fra Stjørdal kunne vært bedre belagt...
OK, men GBIF har kun en markering som indikerer at misteltein finnes i Norge. En prikk, that's it. Og den er i Stjørdal. Men betyr det at den faktisk og spesifikt er funnet i Stjørdal?

Om Norges navle er Stjørdal eller Steinkjer kan sikkert diskuteres winkclown
Viss du forstørrar opp kartet så ser du at det ikkje er eitt punkt, men to. Prøv det andre, det punktet har fine bilete knytt til. Staden er Kvithammar, NIBIO sin forskingsstasjon.

Eit mysterium som ikkje er fullt så mystisk likevel.
Oi, den var gått fullstendig undercover... wink

Da får du ha takk for å ha gjenopprettet tilliten til artsobs. Men anonyme/udokumenterte prikker burde jo ikke være der, ei heller duplikater av samme funn.
Det er i det minste ei forklaring på at det finst ein prikk i denne saka.

Går ein inn på registreringa på Artsobservasjoner, så finst denne merknaden: Frø ble plantet i greinvinkel på rogn i 1976. Det tok flere år før planten ble så stor at den ble synlig. Dokumentasjon finnes. Planten totalfredet i 1956, vertsplanten fredet i 1976.