Næringsnett til biologieksamen


Hei.
Jeg skal ha eksamen i biologi 2 til våren, og trenger hjelp i forbindelse med næringsnett.

For noen år siden, da jeg var elev på videregående, hadde biologiklassen min feltarbeid på et tjern, en distrof innsjø.

De artene vi fant i innsjøen var fjærmygglarve (rød), ryggsvømmer, buksvømmer, libellelarve, vannkalv, dafnie, hoppekreps og planteplankton.
Jeg håper dere kan hjelpe meg med å sette opp et næringsnett med disse artene.

I tillegg lurer jeg på om det vil være greit å skrive planteplankton, eller om jeg må ha et bestemt artsnavn på dette? I så fall hvilken type planteplankton ville passet her?
Kan det være en form for interspesifikk konkurranse mellom noen av disse artene? Eller ulike former for symbiose, altså mutualisme, kommensalisme og parasittisme?

Tusen takk på forhånd.

Replies

Planteplankton er greit som samlebetegnelse. De omfatter flere riker, så uten å ha mikroskopert det kommer en ikke nærmere.
Dafnie (eller bedre vannloppe, det er mange slags vannlopper, ikke alle tilhører slekten Dafnia.) og de fleste hoppekreps spiser planteplankton.
Fjærmygglarve spiser detritus, det gjør muligens også buksvømmer.
Ryggsvømmer, libellelarve og vannkalv er alle "rovdyr".
Lenger kommer jeg ikke...