Hvilken parasitt/snylter er dette?


Sitter ofte fast på finnene til torsken.
Replies

Det er fiskelus, parasittiske hoppekreps, siden de sitter på torsk, kan det vel være torskelus.
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/lakselus/skottelus
De to "vedhengene" er eggsekker.
Det er fiskelus, parasittiske hoppekreps, siden de sitter på torsk, kan det vel være torskelus.
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/lakselus/skottelus
De to "vedhengene" er eggsekker.Opprinnelig postet av Limnoan

Heilt klart fiskelus. Som det framgår av artikkelen frå Havforskningsinstituttet lenka til ovanfor er det to artar fiskelus som går på torsk; torskelus (Caligus curtus) og skottelus (Caligus elongatus) . Torskelusa held seg til artar av torskefamilien, medan skottelusa er mykje meir ein generalist og går på mange ulike fiskeartar. Skulle gjerne hatt noko meir tydelege detaljar for å vere heilt sikker, men eg heldt klart ein knapp på skottelus. Den verkar ganske liten med smal kroppsfasong , og eggstrengene er lange i høve til kroppen.