Hvilken mose er dette?


Denne røde mosen fant jeg i "fjellveggen" - sammen med rødsildre. Akkurat nå er det god tining av snø, og dermed fuktig - men det vil bli ganske tørt her utover. "Fjellveggen" består av løsmasser (sand, grus, stein) - og er trolig meget kalkholdig (like utenfor området med de løse massene finner en bl.a. planter som vokser på kalkholdige steder, bl.a. orkideer som marisko.

Den vistes ganske godt på avstand - se foto.


Er det mulig å si noe om arten her?

Replies

Ser ut som Ptychostomum pallens (Bryum pallens), men det finnes andre arter i samme slekt som iblant kan være like røde. For sikker bestemmelse vil det trenges en nærmere sjekk.