Hva er epigenetikk og hvordan kan miljøet skru på og av gener?


Heisan, lurte på hvordan miljøet sosialt og kulturelt interagerer med gener hos den enkelte, og kan skru på og av (aktivere eller deaktivere) ulike gener? Leste også at cellenes gener har et slags minne, og at det kan være mulig å aktivere dette eldre minnet i cellene, eksempelvis med genetiske medisiner. Medfører dette riktighet?

Hvilke miljøfaktorer fremmer eksempelvis helse, versus vanhelse? Kan en aktivere cellenes mer sunne minne, eller vil cellene akkumulere så mye slaggstoffer i sine mitokondrier at de med årene vil sløves ned og fungere dårligere?
Replies

Hei Perus,

Her spør du mange og kompliserte spørsmål som ikke har bare ett enkelt svar, men som det dedikeres et enormt forskningsfelt til. Epigenetikk er en relativt ny måte å se på arv i mennesker, og forskning på hvordan epigenetiske forskjeller i mennesker kan påvirke helse er et spennende tema. Tidligere har genetiske forskjeller blitt studert kun med hensyn til forskjeller i DNA-koden (feks. mutasjoner), men epigenetikken viser at uttrykket av gener også kan påvirkes av faktorer som ikke er skrevet direkte i den genetiske koden (epi=oppå/over, altså "over genene").

Det finnes flere ulike typer epigenetiske faktorer/markører. En type som er vist å kunne slå av og på uttrykket av gener er den kalt DNA-metylering. DNA-metylering skjer ved at en kjemisk gruppe, metyl (CH3), binder seg til C-basen i DNA-et. Hvis mange nok metylgrupper fester seg, kan det skru av gener. Det er vist at disse kan arves av foreldre til barn, men da må metyleringen skje i kjønnscellene (egg eller sperm). Hvilke miljøfaktorer som kan påvirke denne metyleringen er et aktivt forskningsfelt. Generelt nevnes vel flere ting som knyttes til en usunn livsstil i disse sammenhengene (dårlig kosthold, røyking etc.) og også UV-stråling. Jeg har også hørt om tilfeller hvor det har blitt registrert epigenetiske endringer som går i arv fra en generasjon som opplevde hungersnød. Det er derimot ikke en direkte tråd som kan trekkes fra epigenetiske endringer og "vanhelse". Det kan godt være at disse endringene ikke har noen konsekvens for individet som påvirkes av det.

Når du nevner "cellenes minne" må du spesifisere litt nærmere hva du mener for at jeg kan svare på spørsmålet. Selve genene er et slags minne eller en oppskrift på det mennesket som bærer dem, og brukes kontinuerlig til å lage nye bestanddeler for å holde mennesket i live. Det er et maskineri som går i høygir, som alt kommer fra den kodede oppskriften som ligger i genene våre.

Hvis du vil lese om andre spennende epigenetiske mekanismer kan du google ord som: "genomisk imprinting" og "x-kromosominaktivering". X-kromosominaktivering er grunnen til at de kattene som refereres til som "calico-katter" har tre farger i pelsen (https://titan.uio.no/naturvitenskap-livsvitenskap/2016/ingen-vits-i-klone-en-pen-katt).

Håper jeg fikk klart litt mer opp i det du lurte på!smile

Martimis
Denne filmen viser veldig enkelt og oversiktlig hvordan DNA-metylering kan påvirke uttrykket av genene våre, med en veldig fin studie i mus: https://www.youtube.com/watch?v=k50yMwEOWGU&t=277s