Bisam eller bever


Hei! Ser dette ut som bisam eller bever? Så den i en mørk tunell, så bildet er dessverre ikke spesielt bra. Ville heller ikke skremme den ved å gå for nærme, fikk derfor ikke sett hvordan halen så ut.
Replies

Hvor? Og hvorfor er ikke et av forslagene vånd? Bever er det iallfall neppe. Hvor stor?
Ser i utgangspunktet ingen grunn til at dette skulle være noe annet enn en bever.
Takk for svar fra begge to. Jeg vil gjette at den var cirka 30-35 cm lang (pluss hale), ble observert i en tunell i nærheten av Flekkefjord. Nevnte ikke vånd som forslag først og fremst fordi jeg ikke var kjent med arten. Men etter å ha lest meg opp på det så virker det som at den er for liten uansett.
Dette burde jo vise at noen opplysninger er viktige særlig når billedkvaliteten er elendig. Der er ingenting som gir noen sikker målestokk. Omtrent 30-35 cm kroppslengde, og er det riktig, så er det også en viktig opplysning. At det er en tunell så kan det være et ungdyr på avveie. Og selv om bisam ikke er rapportert i Artsdatabanken på Sørlandet, så var det jo heller ingen rapportert i norske Artsdatabanken (eller daværende systemer) da de første ble observert i Tana og Sør-Varanger. Endringer kan skje fort med så produktive dyr i de rette økosystemene.