Horngrå flathatt?


Denne stod ved ein murvegg i Stavanger idag. Eg er stadig usikker på desse brunaktige, med har vel ei oppfatning av at denne kan vera ein flathatt. Hattdiameter 3-4 cm, stilklengde ca 5 cm og stilkdiameter 0,2 - 0,4 cm.
Hattform kupla til utbredt på eldre eksemplarer. Nokre hattar har pukkel.
Stengelen er tydeleg fint lengdestripet, i alle fall øverst på stilken. Lite lukt og kjenner heller ikkje smak.
Horngrå flathatt kjem vel vanlegvis ikkje fram på denne årstida, men...
Er det forslag på denne?
Replies

Sjekk sporpulverfargen. Flathatter har hvitt, kjeglesopp og møkkfleinsopper har brunt.
Sjekk sporpulverfargen. Flathatter har hvitt, kjeglesopp og møkkfleinsopper har brunt.Opprinnelig postet av Mr. Mushroom

Ja, du har rett - skivene blir rustbrune og sporepulveret brunt. Eg trur det kan vera ein Conocybe- det nærmaste eg finn som likner er C. inocybeoides, men denne bør vel under mikroskop. Eg har og vore inne på tanken om trevlesopp.