Ulv og hjortedyr i USA


Spennende artikkel om ulv og hjortedyr. Ulv gjør at det blir mindre kollisjoner mellom bil og hjortedyr:

https://phys.org/news/2021-05-wolves-deer-auto-collisions.html