oransje elgbeger


Artsorakelet gir 100% treff på oransje elgbeger på vedlagte bilde. Men jeg synes ikke det stemmer med andre bilder av samme art. Hvilken art er det?
Funnet ved Lysefjorden, Rogaland. I furuskog på våt mose i sildrebekk.
Replies

Eg synes det ser ut som sumpklubbemorkel.