identifisering av soppFant denne blandt potetplanter. Kan det være kompostbergersopp?..
Jorden var blandet med kapp av kvister, Funnet i suldal
Replies

Ja
Jeg har liten erfaring med denne arten, og lurer på om funnet kan bestemmes sikkert uten mikroskopi?
@Øyvind