Sopp på småengkall


Ålesund i dag, i hagen. Mulig å komme i mål med denne eller det mange alternativer på småengkall?

Mvh
Dag Holtan