hengestry eller huldrestry?


Er dette hengestry eller huldrestry jeg har funnet i Rauma kommune? De lengste trådene ser ut til å være omtrent 60 cm lange, men jeg ville ikke forventa å finne huldrestry her.
Replies

Huldrestry trur eg ikkje det er, og er ikkje heilt sikker på at det er hengestry heller. Skulle gjere hatt litt skarpare nærfoto og test av elasiteten. Kva meiner lavekspertane, kan til dømess gubbeskjegg utelukkast ut frå bileta?
@andbre
Dette er gubbeskjegg. Den har en karakteristisk todelt forgrening som så vidt er synlig hvis man zoomer litt in på bildet.
Takk for svar! Det er mye gubbeskjegg i området, tenkte at akkurat denne kanskje var noe annet siden trådene var såpass lange, man da veit jeg at dette også er gubbeskjegg.