Mose- eller trollsmør? Eller noe helt annet?


Hva er dette??? (Jeg finner mange bilder av både mose- og trollsmør, men bare unge stadier og ikke gjennomskåret)Voksested på mose i ganske tett gran- og furuskog. Hadde ikke med kniv, men brukte en pinne og inni var det helt tørt, svart pulveraktig.

Jeg vet ikke om dette har hatt en annen farge eller konsistens tidligere. Og jeg glemte å lukte på den....

Kan noen si noe?