Liten eggrøyksopp?


Funnet på ca 1000 meters høyde på skrinn, noe kalkrik mark.
Funnet i Trøndelag