Sibirsk nøttekråke


Har besøk av to stykker på hytta. Lillehammer/Mesnasaga. Flotte fugler. Hvor vanlige er de i Norge?
Replies

Det er en "invasjonsart" som kommer og går med ujevne mellomrom, du kan sjekke Artsdatabanken her:
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#statistics/427864,7623020/3/background/topo2/filter/%7B%22TaxonIds%22%3A%5B4095%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
Se etter antall pr år.
Vanlig kan den nok ikke kalles. Selv har jeg sett den to ganger, med omtrent 50 års mellomrom. Første gang før jeg kunne lese, men jeg kjente den fra bilde i fugleboka...
Takk for svar smile