Hvilken sommerfugl er dette?


Denne klarer ikke AO å gi noe entydig svar på, bare noen prosenter på flere. Så hva er dette som ble tatt i lysfelle?