økologi


kan noen forklare økologien på fjellet?
Replies

Det ville i så fall kreve en stor bok.
Økologi er et fag, og "økologien" på et sted består av mange deler.
For eksempel økologien til hver enkelt art som lever der, samspillet mellom artene og så videre.

Skal du ha et "skolesvar" på spørsmålet, så slå opp i pensum. Der finner du antakelig en forenklet framstilling, som det er forventet at du skal gjengi med egne ord.