Hvilken mose er dette?


Fant den på løvtrær i park.

Replies

Du glemte å skrive hvor i landet dette er!

Bildene viser flere ulika Orthotrichum-/Lewinskya-arter og litt som ser ut som en Nyholmiella. Det er lkke nok detaljer på bildene til å kunne komme helt frem til hvilke arter det er.