Redoksreaksjon


Hei!
Jeg forstår ikke helt deffinisjonene på redoksreaksjon. Håper noen kan hjelpe meg å få litt oppklareing.

Slik jeg har forstått det så er det en reduksjon når forbindelsen enten får 2H, minster O eller får 2e-.
En oksidasjon er motsatt, mister 2H, får O eller mister 2e-.

Så det jeg ikke forstår er hvordan kan det å miste O være det samme som å motta 2e-?

Jeg har lest om indigofarging som er en blåfarge. Får å bruke det som farging må man redusere indigoen. Noen bøker står det at man fjerner O, mens andre steder står det at man tilfører 2e-. Hvordan kan det å fjerne O fra et molekyl være det samme som å tilføre 2e-?
Er det slik at O forsvinner, men 2e- blir værende igjen?

Blir veldig takknemlig om noen kan gi meg et svar på dette :)
Replies

Red oksreaksjoner handler om å utveksle elektroner.

Historisk har det handlet om å ta opp eller avgi oksygen. Et stoff som mottar oksygen blir oksydert, tilsvarende når de avgir oksygen, blir de redusert.

I moderne forstand handler det om å utveksle elektroner. For å ta vann som eksempel:
2H2O <>2H2 +O2
Her har hydrogen fått elektroner, det vil si hydrogen har blitt redusert, oksygen har mistet elektroner, og blitt oksydert.

Nå er det slik at oksygen gjerne tiltrekker seg elektroner, 2e-, så andre stoffer blir oksydert.

I tilfellet med indigo er poenget at en bruker stoffer som tilfører elektroner, og reagerer med oksygen. Det vil si at indigo blir redusert. Den reduserte formen har annen farge, og er løselig i vann. Når fargen kommer i luft, vil luftas oksygen oksydere indigo (og rester av reduksjonsmiddel), slik at blåfargen kommer fram og blir uløselig.
Så det er altså slik at det er oksygenet i den oksiderte formen av indigo som får e- og blir negativt ladet og da bli redusert?
Men enkelte forklarer det med å si at man reduserer indigoen ved å fjerne oksygenet fra indigomolekylet. Så dette blir egentlig feil? Oksygenet blir ikke fjernet, det blir negativt ladet?

Det er dette jeg sliter med å forstå.
Ja, det stemmer, i redusert indigo har oksygenet en negativ ladning, se:
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigo#/media/Datei:Indigo_Reduction.svg

Fra: https://de.wikipedia.org/wiki/Indigo#Chemische_Eigenschaften

Når oksygen kommer til, tar oksygenet opp 2e-, slik at oksygenet i indigo mister sin ekstraladning.

Den negative ladningen i indigo blir veid opp av H+, ved oksydasjon går H+ over til det frie oksygenet, og danner vann.
Veldig forenklet: 4 H+ + O2 > 2 H2O
Tusen takk for svar, da forstod jeg en del mer :)

Men vet du hvorfor man sier at man reduserer indigoen ved å fjerne oksygenet på indigomolekylet når man egentlig bare endrer ladningen på oksygenet?
Det er nok en uklar forståelse av kjemien som ligger bak.
En annen sak er at for at indigo skal la seg redusere, så må løsningen være oksygenfri.
Så en fjerner fritt oksygen fra løsningen samtidig med at indigo reduseres.
Og motsatt, indigo blir oksydert av oksygen fra lufta.