Bille søker ID


Denne omkring 2 mm store billen ble funnet i dag 16.10 i kratt/veikantvegetasjon, Karmøy. Av de artene jeg har i arkivet mitt ligner den mest på Cyphon padi og Anthobium unicolor, men er ikke identisk med noen av de to. Så hvilken bille kan dette være?
Replies

Ser ut til å være en Cryptophagus. Ganske mange arter som nok ofte må identifiseres på genitaliene. Jeg kan legge den videre til FB. Det kan være du er heldig at denne billen kan gjenkjennes uten inngrep...

Morten
Flott. Slike inngrep ender vel ofte med døden. Så jeg er spent på om det lykkes å lirke ut en ID uten inngrep!
Stefan Olberg skriver at dette er nok en Micrambe-art. (Synonym;Cryptophagus ) Av Micrambearter i Norge er 4 aktuelle - men jeg tviler på at du kommer i mål uten en obduksjon post mortem.

Morten
Av de fire artene som det ligger bilder av på AO, er det jo ditt funn av Cryptophagus pubescens som ligner aller mest. Bortsett fra at bildet ditt er bedre og jevnere belyst, ser jeg ikke noen forskjell. Så jeg lagrer billa for meg selv som C. pubescens - med et lite spørsmålstegn.
Som sagt er dette en Micrambe, ikke en Cryptophagus. Sistnevnte har en sidetand på pronotum som Micrambe mangler. For en sikker bestemmelse av nesten alle Micrambe- og Cryptophagus trengs det studier av de hannlige genitaliene, og selv da kan det være problematisk å komme til art.
Takk for opprydding i vanskelig billeterreng!