sportegn


I et område ved mosjøen har jeg observert disse sporene flere ganger. De står parvis rett overfor hverandre med ca 40cm mellomrom. Avtrykket ligner på et revespor. Kan det være rev som hopper på denne måten over lange avstander?


-- Posted via biolog --
Replies

Ut fra kloavtrykket i sporet synes jeg det peker i retning "hundedyr", og da er vel rev en kandidat?
Sporavtrykket er jo åpenbart et revespor, men spormønsteret var jo meget spesielt.
Jøss, det var spesielt. En som hopper av glede?
Lurer på om den rett og slett kan være halt...
Avtrykkene ser ganske jevnt fordelte ut i trykk, både for og baklabber.
Skulle nesten tru den hadde vært på kurs i mårfamilien.smile
Nei, det er nok ikke det allikevel. Dette er noe som er typisk for dyr i hundefamilien. Trav med kroppen på skrå i forhold til retninga på travet. Legg merke til at de to nærmeste sporene er ganske tydelige. Legg også merke til at det venstre er tydelig større, særlig bredere enn det høyre avtrykket. Det viser altså venstre forlabb og venstre baklabb. Fordi kroppen er vinklet noe i forhold til marsjretninga, hodet noe til venstre for marslinja og bakkroppen til høyre for marsjlinja. Da stemmer også den oppgitte skrittlengden for rødrev (2 x 40 cm).