Alger


Hei! Jeg er biologistudent ved UiB og skriver for øyeblikket en prosjektoppgave på biodiversitet i fjæra.

Det er jo kjent at klimaendringer fører til ekstremvær, blant annet kraftig vind som vil påvirke bølgekraften. Alger med større overflate vil være mer utsatt for denne bølgekraften, og kanskje også løsne fra festet sitt. I denne sammenhengen lurer jeg på hva som skjer med algen hvis den løsner fra festet sitt? Hvilken innvirkning har det på algen?

Replies

Jeg vil tro at den viktigste virkningen kan være at algen driver i land og dør.
Det er slik tangvoller dannes langs stranda.
Fordelen med å sitte fast er at algen får tilgang til skiftende vann, det vil si næring, samtidig med at festet hindrer at de driver på land, som nevnt.
Om algene ikke står i fare for å drive vekk, så lever de godt som frittflytende, for eksempel sargassotang. https://snl.no/sargassotang