Ein gul lita danseflue


Flua satt på reinfann ved traktorspor langs ei grunn åkergrøft:
Rindal Tø, 29. juli.

- Er det råd å få noe ut av disse bildene?
Replies

Gule Rhamphomyia-artar finst det ikje så mange av, så dette må vere R. sciarina.

Terje
Se der, ja. Da fikk jeg navn på en av Rhamphomyia-ene på reinfannen. Og Artsobservasjoner får herved de første bildene av arten i galleriet sitt.smile

Tusen takk for hjelpa, Terje.