Små floger frå solding i myr


Er det råd å komma noko nærare mot art på nokre av desse fire forskjellige flogene,alle sålda i grasmyr med mosehaugar og buskar i Fitjar kommune på Stord igår,25.oktober.
Storleik 2,5-3 mm
Megaselia er vel atter ein gong aktuell art på ein eller fleire her...

Mvh

Bjarte Aadland
Replies

Ja, nr. 1, 2 og 4 er Megaselia-artar. Det er ikkje lett å komme vidare med desse. Nr. 3 er ei av springfluene (Sphaeroceridae). Du kan sende den viss du vil ha den bestemt til art.

Terje
Ja,eg kan senda den,har og ei floge frå i sommar som eg kunne senda,men ikkje har gjort enno.
Kan senda desse to ilag.


Bjarte