En skinnende grønn liten planteveps


På reinfann i jordbrukslandskap, i fuktig søkk med grunn åkergrøft:


Rindal Tø, 29. juli.

- Er det noen her som kan plassere denne vepsen?