Artsbestemmelse av sopp/alge og årsak til misfarget tyttebærlyng


1 Hva er dette:

2. Hva skyldes misfargingen (bortsett fra mangelen på/tapet av klorofyll)?
Replies

Bilde nr.1 viser utan tvil ein lav, og eg meiner raudberglav må vere ein veldig god kandidat. Veks denne på berg?
For det siste bildet er mitt forslag tyttebærfjellrødme, som i så tilfelle skuldast ein sopp. Det midterste bildet vågar eg ikkje utale meg om.
Tusen takk. Bildet er tatt for lenge siden, men jeg tror det er berg rett under. Artsorakel svarte det samme som deg, men det er ikke lett å finne matchende bilder på nettet.

Sopp-skade hadde jeg ikke hørt om før. Så der lærte jeg noe nytt. Brune tyttebærlyng tidlig i sesongen har jeg sett en god del av. Det kan kanskje skyldes sprøyting.