Alectoria sarmentosa subsp. vexillifera ?


Laven er funnet 910 moh på en forblåst rabbe i Suldal. Ved første øyekast i felt tenkte jeg på rabbeskjegg men ved nærmere studier av bilder så ble jeg i tvil. Hovedgreinene er forholdsvis tykke, iallefall over 2mm i diameter, og da er det trolig ikke rabbeskjegg, Alectoria ochroleuca.

Jeg heller vel mot Alectoria sarmentosa subsp. vexillifera. Det er litt underlig at denne har en så ulik biotop sammenliknet med Alectoria sarmentosa subsp. sarmentosa.
Laven er ikke mikroskopiert eller kjemisk testet.