Tannjordglye, Enchylium bachmanianum ?


Jeg har sett mye på denne laven men kommer ikke helt trygt i mål med bestemmelsen. Den vokste over en sandflekk i en baserik bergvegg, Øvre Eiker. Selve apotheciene synes å ha en nokså glatt kant eller muligens litt ruglete. Men jeg finner ett fruktlegeme som synes å ha en tydelig lobete kant (bilde nr3)og da stemmer det kanskje bedre med tannjordglye og ikke jordglye ( Enchylium tenax )?

Ellers oppfatter jeg det slik at flere arter i slektene Enchylium, Collema, Scytinium og Lathagrium er forholsvis krevende å bestemme morfologisk.bilde nr 3