på baserik bergvegg, kalkraggmose Anomodon viticulosus ?


Mosen er funnet på baserik bergvegg. Kan det være kalkraggmose Anomodon viticulosus ? Øvre Eiker

Replies

Den ser grei ut. Skal sjekke med Øvrigheta for sikkerhetsskyld.

Takk Tove thumbsUp Venter på svar fra Øvrigheta
Det ser for meg ut som en helt grei kalkraggmose. Jeg har sett mer på denne og jeg finner ikke noen klare forvekslingsarter.
Ja, helt grei. Har sjekket med Øvrigheta. Beklager at jeg har glemt å svare.
Takk Tove, fint å få bekreftelse smile