på baserik bergvegg, almeteppemose ?


Jeg driver og undersøker moser på baserike bergvegger. Stadig treffer jeg på en mose som jeg antar kan være almeteppemose, Porella platyphylla. I følge artsdatabanken "Den kjennes på at den lille ventrale bladfliken er omtrent halvparten så bred som bukbladene .." Forvekslingsarten lurvteppemose, Porella cordaeana : "Den kjennes på at den lille ventrale bladfliken er smalere enn halvparten av bredden på bukbladene.. "

Jeg har tatt nokså skarpe bilder av undersiden på mosen. Men hvorvidt denne lille ventrale bladfliken vises tydelig nok er jeg usikker på.

overside :


3 bilder av undersiden:
Replies

Vanskelig å se noe når det glinser så mye. Prøv å tørk opp det meste vannet för du tar bilder. Du kan også ta noen bilder med helt tørr mose - iblant er det enklere å se ting da.
Takk for gode råd. Jeg skal ta med en bit og sjekke i mikroskopet ved en senere anledning.