Seljepute?


Funnet på løvved (selje?) i barskogdominert skog i Oslo øst 31. mai. Kan dette være seljepute?