Flangrer


Er det mulig å si om dette er rødflangre og breiflangre?
Rødflangre?Breiflangre?

Replies

Hvor i landet er dette, og hva slags økologi? Det er alltid essensiell informasjon.

Nr 2 er en nattfiol, men umulig å si hvilken på dette stadiet, eller uten å vite hvor det er. Nattfiol finnes i det meste av landet, mens grov nattfiol er begrenset til kyststrøk opp til Trøndelag. Min erfaring er at nattfiol er mer kravfull enn grov nattfiol, på tross av hva man kan lese i Lid. Den er også mer tilbøyelig til å vokse i naturlig skogsvegetasjon, mens grov nattfiol oftere finnes på kulturpåvirkete steder.

Den første er ganske riktig en flangre, men igjen umulig å si hvilken på dette stadiet. Med knopper kan man se på behåring, med blomster skilles de lett på pukkelen på leppen (men ikke farge!).

Begge flangrene er nokså vidt utbredt i Norge, men breiflangre mest i kyststrøk. Rødflangre har østlig utbredelse med noen svært få kjerneområder i fjordstrøk vestpå. Fra Møre og Romsdal og nordover går også rødflangre helt ut til kysten.
Beklager at jeg glemte sted og dato; Nordmøre, 21.mai.
Rik løvskog i sørvendt li opp fra sjøen. Blant anna så vokser hvit skogfrue på denne lokaliteten. Alle de nevnte orkideene finnes her om kring, men er usikker på dem når de ikke blomstrer.
Da er det nok sannsynligvis breiflangre, den er i hvert fall alltid rikelig tilstede på de skogfruelokalitetene jeg kjenner fra (gamle) Hordaland. Men rødflangre kan ikke utelukkes.

Og nattfiolen er sannsynligvis "vanlig" nattfiol P. bifolia. Igjen, nokså fast inventar i rike edelløvskogslier vestpå.
Ok! Får prøve igjen en annen gang når de blomstrer. Takk for svar :-)